• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Åbningstider

Mandag
11.15 - 23.00
Tirsdag
09.00 - 23.00
Onsdag
06.45 - 23.00
Torsdag
09.00 - 23.00
Fredag
06.45 - 20.00
Lørdag
08.15 - 17.00
Søndag
08.15 - 17.00

Nyheder

Invitation til Generalforsamling 2018 i SCD

Tid: 14. marts klokken 18:30

Sted: Squash Center Danmark, Odense

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Rettidig indkaldt generalforsamling
  2. Fremmødte og stemmeret

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Regnskab og fremlæggelse af budget
  1. Regnskab for 2017
  2. Budget for 2018

 

 1. Fastsættelse af kontingenter (jf. vedtægter)

 

 1. Indkomne forslag (Sendes til kasserer@scd.dk og formand@scd.dk senest d. 28. februar 2018)
  1. Ændring af vedtægter (udkast til reviderede vedtægter findes i SCD’s Café – spørg personalet)
  2. Ændring af institutionens navn fra Squash Center Danmark til Odense Squash Center (bevæggrunde til navneskifte findes i SCD’s Café – spørg personalet)
  3. ..

 

 1. Valg af bestyrelse
  1. På valg er:

i.   Formand Jens Andersen (ønsker… genvalg)

ii.  Medlem Henrik Gram (ønsker… genvalg)

iii. Søren Steffensen (ønsker… genvalg)

 1. Ikke på valg er:

i.   Næstformand Claus Bagger

ii.  Kasserer Brian Blomholt

iii. Medlem Tommy Christensen

 1. Udpeges / vil blive udpeget af OSC

i.    …

ii.   …

iii.   …

 

 1. Valg af revisor og suppleanter

 

 1. Eventuelt

Andet:

Hvert godkendt repræsentant har én stemme, som kun kan afgives personligt.

 

For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal de fremmødte udgøre mindst

 

50% af de stemmeberettigede repræsentanter. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af den selvejende institutions love kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

Afstemningen skal altid være skriftlig, såfremt et medlem af generalforsamlingen forlanger det.

 

Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet fremsendes i underskrevet stand af referent og dirigenten til Odense Kommune og institutionens bankforbindelse.

 

Generalforsamlingen og bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg.

 

På vegne af bestyrelsen

Jens Andersen

Information

Velkommen til Squashcenter Danmark

presentation

Squashcenter Danmark har 6 squashbaner og en opvisningsbane i glas, hvor vi bl.a. har afholdt finale i VM (2009).

 

I centret har du mulighed for at leje en squash bane som gæst, eller blive medlem af Odense Squash Club som tilbyder både herre, dame samt junior squash og giver dig mulighed for selv at booke baner.

 

I vores café tilbyder vi bl.a. kolde & varme drikkevarer samt snacks til før eller efter træning.

 

I caféen har du desuden mulighed for at holde diverse fester, du kan leje caféen og selv stå for det hele (der skal dog være min. én til stede fra caféen).

 

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden eller har brug for yderligere information, så kontakt os endelig enten pr. telefon eller mail.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Med venlig hilsen

 

Squashcenter Danmark    

Kom i kontakt med os

Kontakt

kontakt@scd.dk